Privacy Statement

Privacy Statement

Privacy
Statement

Privacy
Statement

Privacy Statement

Noble Notion hecht veel belang aan uw privacy en zijn daarom transparant over welke gegevens we over u verzamelen. Alle gegevens die we verzamelen, slaan we op in een eigen database die goed beveiligd wordt. Omdat wij alle gegevens verzamelen en verwerken binnen België, worden ze beschermd volgens de Europese privacy normen.

Noble Notion hecht veel belang aan uw privacy en zijn daarom transparant over welke gegevens we over u verzamelen. Alle gegevens die we verzamelen, slaan we op in een eigen database die goed beveiligd wordt. Omdat wij alle gegevens verzamelen en verwerken binnen België, worden ze beschermd volgens de Europese privacy normen.

Noble Notion hecht veel belang aan uw privacy en zijn daarom transparant over welke gegevens we over u verzamelen.
Alle gegevens die 
we verzamelen, slaan we op in een eigen database die goed beveiligd wordt. Omdat wij alle gegevens verzamelen en verwerken binnen België, worden ze beschermd volgens de Europese privacy normen.

Noble Notion hecht veel belang aan uw privacy en zijn daarom transparant over welke gegevens we over u verzamelen. Alle gegevens die we verzamelen, slaan we op in een eigen database die goed beveiligd wordt. Omdat wij alle gegevens verzamelen en verwerken binnen België, worden ze beschermd volgens de Europese privacy normen.

Noble Notion hecht veel belang aan uw privacy en zijn daarom transparant over welke gegevens we over u verzamelen. Alle gegevens die we verzamelen, slaan we op in een eigen database die goed beveiligd wordt. Omdat wij alle gegevens verzamelen en verwerken binnen België, worden ze beschermd volgens de Europese privacy normen.

Scroll en kom meer te weten

Wie zijn wij?

Noble Notion
Reuvoortweg 12 - 3520 Zonhoven
Limburg, Belgium

BE 0533.760.217
info@noblenotion.com

Wie zijn wij?

Noble Notion
Reuvoortweg 12 - 3520 Zonhoven
Limburg, Belgium

BE 0533.760.217
info@noblenotion.com

Wie zijn wij?

Noble Notion
Reuvoortweg 12 - 3520 Zonhoven
Limburg, Belgium

BE 0533.760.217
info@noblenotion.com

Wie zijn wij?

Noble Notion
Reuvoortweg 12 - 3520 Zonhoven
Limburg, Belgium

BE 0533.760.217
info@noblenotion.com

Wie zijn wij?

Noble Notion
Reuvoortweg 12 - 3520 Zonhoven
Limburg, Belgium

BE 0533.760.217
info@noblenotion.com

Met wie delen wij uw data?

Enkel Noble Notion gebruikt uw gegevens. Wij delen uw data dus NIET met derden.

Met wie delen wij uw data?

Enkel Noble Notion gebruikt uw gegevens. Wij delen uw data dus NIET met derden.

Met wie delen wij uw data?

Enkel Noble Notion gebruikt uw gegevens. Wij delen uw data dus NIET met derden.


Met wie delen wij uw data?

Enkel Noble Notion gebruikt uw gegevens. Wij delen uw data dus NIET met derden.

Hyperlinks.

Deze website kan hyperlinks bevatten naar website van derden. Noble Notion heeft geen invloed op websites van derden en is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of inhoud daarvan. Noble Notion aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van website van derden.


Wat is de bewaartermijn van uw gegevens?

Noble Notion bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren een bewaartermijnen van 5 jaar.


Wat is de bewaartermijn van uw gegevens?

Noble Notion bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren een bewaartermijnen van 5 jaar.


Wat is de bewaartermijn van uw gegevens?

Noble Notion bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren een bewaartermijnen van 5 jaar.


Wat is de bewaartermijn van uw gegevens?

Noble Notion bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren een bewaartermijnen van 5 jaar.

Hyperlinks.

Deze website kan hyperlinks bevatten naar website van derden. Noble Notion heeft geen invloed op websites van derden en is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of inhoud daarvan. Noble Notion aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van website van derden.

Welke gegevens verzamelen we van u
en waarom?

Wanneer u contact opneemt met Noble Notion via het contactformulier van de website zullen je gegevens verzameld worden. In dit formulier wordt echter alleen gevraagd om de nodige gegevens om een voorstel of een dienst aan te kunnen bieden, zoals uw naam, e-mailadres, telefoonnum-mer en projectomschrijving.

Welke gegevens verzamelen we van u
en waarom?

Wanneer u contact opneemt met Noble Notion via het contactformulier van de website zullen je gegevens verzameld worden. In dit formulier wordt echter alleen gevraagd om de nodige gegevens om een voorstel of een dienst aan te kunnen bieden, zoals uw naam, e-mailadres, telefoonnum-mer en projectomschrijving.

Welke gegevens verzamelen we van u en waarom?

Wanneer u contact opneemt met Noble Notion via het contactformulier van de website zullen je gegevens verzameld worden. In dit formulier wordt echter alleen gevraagd om de nodige gegevens om een voorstel of een dienst aan te kunnen bieden, zoals uw naam, e-mailadres, telefoonnum-mer en projectomschrijving.

Welke gegevens verzamelen we van u en waarom?

Wanneer u contact opneemt met Noble Notion via het contactformulier van de website zullen je gegevens verzameld worden. In dit formulier wordt echter alleen gevraagd om de nodige gegevens om een voorstel of een dienst aan te kunnen bieden, zoals uw naam, e-mailadres, telefoonnum-mer en projectomschrijving.

Welke gegevens verzamelen we van u en waarom?

Wanneer u contact opneemt met Noble Notion via het contactformulier van de website zullen je gegevens verzameld worden. In dit formulier wordt echter alleen gevraagd om de nodige gegevens om een voorstel of een dienst aan te kunnen bieden, zoals uw naam, e-mailadres, telefoonnum-mer en projectomschrijving.


Bijzondere en/of gevoelige
persoonsgegevens die wij verwerken.

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toe-stemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@noblenotion.com, dan verwijderen wij deze informatie.


Bijzondere en/of gevoelige
persoonsgegevens die wij verwerken.

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toe-stemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@noblenotion.com, dan verwijderen wij deze informatie.


Bijzondere en/of gevoelige
persoonsgegevens die wij verwerken.

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toe-stemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@noblenotion.com, dan verwijderen wij deze informatie.


Bijzondere en/of gevoelige
persoonsgegevens die wij verwerken.

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toe-stemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@noblenotion.com, dan verwijderen wij deze informatie.


Bijzondere en/of gevoelige
persoonsgegevens die wij verwerken.

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toe-stemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@noblenotion.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Welke rechten hebt u?

Als gebruiker heeft u ook een aantal rechten die betrekking hebben op uw persoonsgege-vens. Als u een van die rechten wil inroepen, dan kan u zich best rechtstreeks tot Bart Peeters richten door een
e-mail te sturen naar info@noblenotion.com. Wij doen ons best om alle aanvragen binnen 30 werkdagen te verwerken.

Welke rechten hebt u?

Als gebruiker heeft u ook een aantal rechten die betrekking hebben op uw persoonsgege-vens. Als u een van die rechten wil inroepen, dan kan u zich best rechtstreeks tot Bart Peeters richten door een
e-mail te sturen naar info@noblenotion.com. Wij doen ons best om alle aanvragen binnen 30 werkdagen te verwerken.

Welke rechten hebt u?

Als gebruiker heeft u ook een aantal rechten die betrekking hebben op uw persoonsgege-vens. Als u een van die rechten wil inroepen, dan kan u zich best rechtstreeks tot Bart Peeters richten door een
e-mail te sturen naar info@noblenotion.com. Wij doen ons best om alle aanvragen binnen 30 werkdagen te verwerken.


Welke rechten hebt u?

Als gebruiker heeft u ook een aantal rechten die betrekking hebben op uw persoonsgege-vens. Als u een van die rechten wil inroepen, dan kan u zich best rechtstreeks tot Bart Peeters richten door een e-mail te sturen naar info@noblenotion.com. Wij doen ons best om alle aanvragen binnen 30 werkdagen te verwerken.

Welke rechten hebt u?

Als gebruiker heeft u ook een aantal rechten die betrekking hebben op uw persoonsgege-vens. Als u een van die rechten wil inroepen, dan kan u zich best rechtstreeks tot Bart Peeters richten door een e-mail te sturen naar info@noblenotion.com. Wij doen ons best om alle aanvragen binnen 30 werkdagen
te verwerken.


Recht op inzage en rechtzetting.

Een bezoeker heeft altijd het recht om zijn gegevens te laten verwijderen uit onze databases.


Recht op inzage en rechtzetting.

Een bezoeker heeft altijd het recht om zijn gegevens te laten verwijderen uit onze databases.


Recht op inzage en rechtzetting.

Een bezoeker heeft altijd het recht om zijn gegevens te laten verwijderen uit onze databases.


Recht op inzage en rechtzetting.

Een bezoeker heeft altijd het recht om zijn gegevens te laten verwijderen uit onze databases.


Recht op inzage en rechtzetting.

Een bezoeker heeft altijd het recht om zijn gegevens te laten verwijderen uit onze databases.


Recht om klacht in te dienen.

Uw gegevens zullen verzameld worden als u contact opneemt met Noble Notion via de website. In dit formulier wordt echter alleen gevraagd om de benodigde gegevens om een voorstel of een dienst aan te kunnen bieden, zoals uw naam, e-mailadres, telefoonnum-mer en projectomschrijving.


Recht om klacht in te dienen.

Uw gegevens zullen verzameld worden als u contact opneemt met Noble Notion via de website. In dit formulier wordt echter alleen gevraagd om de benodigde gegevens om een voorstel of een dienst aan te kunnen bieden, zoals uw naam, e-mailadres, telefoonnum-mer en projectomschrijving.


Recht om klacht in te dienen.

Uw gegevens zullen verzameld worden als u contact opneemt met Noble Notion via de website. In dit formulier wordt echter alleen gevraagd om de benodigde gegevens om een voorstel of een dienst aan te kunnen bieden, zoals uw naam, e-mailadres, telefoonnum-mer en projectomschrijving.


Recht om klacht in te dienen.

Uw gegevens zullen verzameld worden als u contact opneemt met Noble Notion via de website. In dit formulier wordt echter alleen gevraagd om de benodigde gegevens om een voorstel of een dienst aan te kunnen bieden, zoals uw naam, e-mailadres, telefoonnum-mer en projectomschrijving.


Recht om klacht in te dienen.

Uw gegevens zullen verzameld worden als u contact opneemt met Noble Notion via de website. In dit formulier wordt echter alleen gevraagd om de benodigde gegevens om een voorstel of een dienst aan te kunnen bieden, zoals uw naam, e-mailadres, telefoonnum-mer en projectomschrijving.


Recht om toestemming in te trekken.

Elke gebruiker of bezoeker waarvan er per-soonsgegevens verzameld worden, heeft het recht om zich te verzetten tegen de verwer-king van die gegevens. Recht op beperking van de verwerking U beschikt over het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens (tijdelijk) stop te zetten. Wijzigbaarheid Noble Notion heeft het recht om deze privacyverklaring te veranderen indien dat nodig zou zijn. De privacy policy werd het laatst gewijzigd op 25/05/2018.


Recht om toestemming in te trekken.

Elke gebruiker of bezoeker waarvan er per-soonsgegevens verzameld worden, heeft het recht om zich te verzetten tegen de verwer-king van die gegevens. Recht op beperking van de verwerking U beschikt over het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens (tijdelijk) stop te zetten. Wijzigbaarheid Noble Notion heeft het recht om deze privacyverklaring te veranderen indien dat nodig zou zijn. De privacy policy werd het laatst gewijzigd op 25/05/2018.


Recht om toestemming in te trekken.

Elke gebruiker of bezoeker waarvan er per-soonsgegevens verzameld worden, heeft het recht om zich te verzetten tegen de verwer-king van die gegevens. Recht op beperking van de verwerking U beschikt over het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens (tijdelijk) stop te zetten. Wijzigbaarheid Noble Notion heeft het recht om deze privacyverklaring te veranderen indien dat nodig zou zijn. De privacy policy werd het laatst gewijzigd op 25/05/2018.


Recht om toestemming
in te trekken.

Elke gebruiker of bezoeker waarvan er per-soonsgegevens verzameld worden, heeft het recht om zich te verzetten tegen de verwer-king van die gegevens. Recht op beperking van de verwerking U beschikt over het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens (tijdelijk) stop te zetten. Wijzigbaarheid Noble Notion heeft het recht om deze privacyverklaring te veranderen indien dat nodig zou zijn. De privacy policy werd het laatst gewijzigd op 25/05/2018.


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen.

Noble Notion neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maat-regelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@noblenotion.com


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen.

Noble Notion neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maat-regelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@noblenotion.com


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen.

Noble Notion neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maat-regelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@noblenotion.com


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen.

Noble Notion neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maat-regelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@noblenotion.com

 

Noble Notion
Reuvoortweg 12
3520 Zonhoven
Belgium

Noble Notion geeft vorm aan merken die verrassen, verbeelden en verbazen: online en offline grafisch design voor bedrijven en brands.

Noble Notion geeft vorm aan merken die verrassen, verbeelden en verbazen: online en offline grafisch design voor bedrijven en brands.

Noble Notion geeft vorm aan merken die verrassen, verbeelden en verbazen:
online en offline grafisch design voor bedrijven en brands.

Noble Notion geeft vorm aan merken die verrassen,
verbeelden en verbazen: online en offline grafisch design
voor bedrijven en brands.

Noble Notion geeft vorm aan merken die verrassen, verbeelden en verbazen: online en offline grafisch design voor bedrijven en brands.

Follow us
Dribble
instagram

Legal Notes

Legal Notes

Legal Notes

© 2019 - Noble Notion.